مکتب تشیع

عرفانی -فرهنگی -سیاسی -اجتماعی

احادیث امام علی علیه السلام همراه با ترجمه انگلیسی و فارسی


احادیث امام علی علیه السلام همراه با ترجمه انگلیسی و فارسی

واحد دین واندیشه تبیان زنجان-

 

سخنان حضرت علی علیه السلام

 

 

لَا تَستَحِ مِن إِعطاءِ القلیلِ فَإنَّ الحِرمَانَ أَقَلُّ مِنهَ

از بخشیدن اندک شرم مکن، زیرا ناامیدکردن کمتر از آن است.

"Be not being ashamed of granting a scanty thing because , verily , giving nothing is less than that."

 

 

أَفضَلُ الاعمالِ مَا أَکرَهتَ نَفسَکَ عَلَیهِ

برترین اعمال ، عملی است که نفس اماره ات را با وجود کراهت به انجام آن وادار کنی

The best deeds are the one that you make your despotic soul do that which it dislikes (to do

 


 

سُئِلَ امیر المومنین علی علیه السلام عَنِ الیمانِ فَقالَ:

الایمانُ مَعرِفَةٌ بِالقَلبِ وَ اِقرارٌ بِللِّسانِ عَمَلٌ بِالارکاَنِ

از آن حضرت درباره ایمان سوال شد ؛ فرمودند: ایمان، معرفت قلبی است، و اقرار به زبان و عمل به اعضاء و جوارح.

Once Amir-ul-Mu 'mineen Ali was asked about faith , then he answered.

"Faith is congnition in the heart, confession by the tongue, and practice by the limbs."

 

تبیان زنجان

 

مَن عَظَّمَ صِغارَ المَصائبِ ابتِلاهُ اللهُ بِکِبارِهَا

هر کس مصائب و اندوه های کوچک را بزرگ شمارد، خداوند او را به اندوه بزرگ تر گرفتار می گرداند.

"Whoever enlarges his small inflictions , Allah will inflict him with greater than them."

 


 

کُم مِن أکلَةٍ مَنَعَت أَکَلَاتٍ

بسا، یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.

"It happens that eating one thing hinders eating many other things."

 


 

بِئسَ الزَّادُ الی المَعادِ العُدوانُ عَلَی العبادِ

چه بد توشه ای است برای معاد، دشمنی با بندگان.

"What a bad provision for resurrection is enmity unto the servants (of Allah).

 


 

اَلغیبَةُ جُهدُالعاجِزِ

غیبت کردن کوشش (فرد) ناتوان است.

"Backbiting is the endeavor of a feeble person"

 


 

مَن وَضَعَ نَفسَه مَواضِعَ التُّهمَةِ فَلا یَلُومَنَّ مَن أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ

هر کس خود را در معرض تهمت قرار دهد، نباید کسی را که به او بدگمان می شود ملامت کند.

"Every one who causes himself to be imposed in an accusation he should not blame the one who is suspicions to him."

 


 

فَوتُ الحاجَةِ أَهوَنُ مِن طَلَبِها إلَی غَیرِ أَهلِها

از دست رفتن حاجت بهتر از مطالبه آن از شخص ناشایسته است.

"Losing someone 's need is better than demanding it from a mean person."

 


 

الدَّاعی بِلا عَمَلٍ کَالرَّامی بِلا وَتَرٍ

کسی که دیگران را به کاری بخواند که خود به آن عمل نمی کند مانند تیراندازی است که بخواهد با کمان بدون زه، تیراندازی کند.

"A caller with no action is like a bow without a cord."

 


سخنان حضرت علی علیه السلام

لَا تَستَحِ مِن إِعطاءِ القلیلِ فَإنَّ الحِرمَانَ أَقَلُّ مِنهَ

از بخشیدن اندک شرم مکن، زیرا ناامیدکردن کمتر از آن است.

"Be not being ashamed of granting a scanty thing because , verily , giving nothing is less than that."

 

 

 

 

أَفضَلُ الاعمالِ مَا أَکرَهتَ نَفسَکَ عَلَیهِ

برترین اعمال ، عملی است که نفس اماره ات را با وجود کراهت به انجام آن وادار کنی

The best deeds are the one that you make your despotic soul do that which it dislikes (to do

 

 

سُئِلَ امیر المومنین علی علیه السلام عَنِ الیمانِ فَقالَ:

الایمانُ مَعرِفَةٌ بِالقَلبِ وَ اِقرارٌ بِللِّسانِ عَمَلٌ بِالارکاَنِ

از آن حضرت درباره ایمان سوال شد ؛ فرمودند: ایمان، معرفت قلبی است، و اقرار به زبان و عمل به اعضاء و جوارح.

Once Amir-ul-Mu 'mineen Ali was asked about faith , then he answered.

"Faith is congnition in the heart, confession by the tongue, and practice by the limbs."

 

 

مَن عَظَّمَ صِغارَ المَصائبِ ابتِلاهُ اللهُ بِکِبارِهَا

 

هر کس مصائب و اندوه های کوچک را بزرگ شمارد، خداوند او را به اندوه بزرگ تر گرفتار می گرداند.

"Whoever enlarges his small inflictions , Allah will inflict him with greater than them."

 

کُم مِن أکلَةٍ مَنَعَت أَکَلَاتٍ

بسا، یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.

"It happens that eating one thing hinders eating many other things."

 

 

بِئسَ الزَّادُ الی المَعادِ العُدوانُ عَلَی العبادِ

چه بد توشه ای است برای معاد، دشمنی با بندگان.

"What a bad provision for resurrection is enmity unto the servants (of Allah).

 

اَلغیبَةُ جُهدُالعاجِزِ

غیبت کردن کوشش (فرد) ناتوان است.

"Backbiting is the endeavor of a feeble person"

 

 

 

 

مَن وَضَعَ نَفسَه مَواضِعَ التُّهمَةِ فَلا یَلُومَنَّ مَن أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ

هر کس خود را در معرض تهمت قرار دهد، نباید کسی را که به او بدگمان می شود ملامت کند.

"Every one who causes himself to be imposed in an accusation he should not blame the one who is suspicions to him."

 

 

فَوتُ الحاجَةِ أَهوَنُ مِن طَلَبِها إلَی غَیرِ أَهلِها

از دست رفتن حاجت بهتر از مطالبه آن از شخص ناشایسته است.

"Losing someone 's need is better than demanding it from a mean person."

 

 

الدَّاعی بِلا عَمَلٍ کَالرَّامی بِلا وَتَرٍ

کسی که دیگران را به کاری بخواند که خود به آن عمل نمی کند مانند تیراندازی است که بخواهد با کمان بدون زه، تیراندازی کند.

"A caller with no action is like a bow without a cord."

 

گرد آوری: گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۲ساعت 13:46  توسط سید مرتضی دبیری دلیجان   |